ช่างปาร์เก้ ช่างบี บริการงาน พื้นไม้ปาร์เก้ โดย ช่างปาร์เก้ ผู้ชำนาญงาน

ช่างปาร์เก้ ช่าง ปาร์เก้ คือบุคคลที่ประกอบอาชีพ ในด้าน ช่าง พื้นไม้ หรือพื้น ปาร์เก้ โดยเฉพาะ ต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานช่าง มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีความชำนาญในงาน ช่างปาร์เก้ เป็นสำคัญ

ช่างปาร์เก้ โดย ช่างบี ได้สั่งสมประสบการณ์งานพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ สืบทอดมาจากรุ่นถึงรุ่น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ประสบการณ์ด้านช่างปาร์เก้ที่สั่งสมมา จะนำมาใช้ในงานด้านพื้นไม้ได้เป็นอย่างดี

ไม่ต้องแปลกใจเลยที่หน่วยงานต่าง ๆ และลูกค้าบุคคลทั่วไป มอบความไว้วางใจให้เราดำเนินงานด้าน พื้น ไม้ พื้น ปาร์ เก้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ ปูพื้นไม้รางลิ้น  ปูปาร์เก้  ขัด – ทา หรือทำสีพื้นไม้ ขัดบันไดไม้ ติดตั้งพื้นระแนงไม้ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับพื้นไม้

รูปที่ใช้ประกอบในเว็บของช่างบี ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของเราทั้งสิ้น ทีมงาน ช่างปาเก้ (ช่างบี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในงาน พื้น ไม้ ปาร์เกต์ ในโอกาสต่อไป

 

ขัด ปาร์ เก้

ปู ปาร์ เก้

ปาเก้

ทาพื้นไม้ ยูริเทน ด้าน
ปาร์เกต์
พื้น ไม้ ปาร์ เก้
ปาเก้
พื้น ไม้ ปาร์ เก้

บริการ

 
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on ช่างปาร์เก้ ช่างบี บริการงาน พื้นไม้ปาร์เก้ โดย ช่างปาร์เก้ ผู้ชำนาญงาน